Inquiry grupper

Grupperne er en form for cirkler hvor en fast gruppe mødes et antal gange om et tema.
Inquiry grupper

Inquirygrupper har til formål at lære inquiry og gøre det til et personligt værktøj for dem der ønsker mere selvindsigt. Samtidig er grupperne forberedende træning som gør det enklere og mere tilgængeligt at arbejde med essens.

Temaerne i inquirygrupperne fungere som katalysator for selvundersøgelse af forskellige aspekter af vores indre. Temaerne kan være relateret til vores psykiske/kropslige indre forsvar og kaldet forsvarsmekanismer, kropspanser og spændingstilstande, nervesystem, opspænding og afspænding, følelsestilstande, egostruktur og personlighed, de indre relationer (og de ydre). Energiflow og grounding. Essens og huller.

 

 

Grupperne mødes hver anden eller tredie uge i 3,5 timer fra 18-21.30.
Gruppen vil så have et forløb på mellem 5-10 gange afhængigt af temaet for gruppen.

 

Grupper etableres efter behov løbende og vil maks være 10 personer.

 

Inquiry vil være den gennemgående metode i gruppens udfoldelse. Men der vil være oplæg til hver gruppe relateret til temaet.