Om essens

Vores dyrebare inderste

Psykoterapeut – Spirituel Lærer – Henrik Rud Pedersen

 Vi har et indre liv, som består af mere end tanker, følelser og fysiske fornemmelser. Når vi søger dybere, møder vi en verden som de fleste af os ikke er bevidste om, og som vi sjældent møder i vores travle liv.

Denne dybere og mere subtile verden, kalder vi den essentielle verden, og den kalder på, at blive en del af vores bevidste liv.

Selvom  den essentielle verden ikke er en del af det alment kendte ved os mennesker, så rummer vores sprog vendinger, der kan opfattes som ledetråde til denne verden.

“Opstod ud af det blå”

“Ud af det rene ingenting”

Sproget peger på, at der er essentielle processer og tilstande i vores indre. Et indre liv i bevægelse. Livsprocesser, der ofte kører under vores bevidste radar.

Jeg tror, at vi alle kaldes til at gå dybere. Fordi der i den essentielle verden, findes meget af det vi længes efter og mangler. I denne verden findes rene kvaliteter som glæde, lethed, nysgerrighed, styrke, handlekraft, fred, støtte, robusthed, vedholdenhed og meget mere.

Kvaliteterne er rene, fordi de er fuldstændige, og hele i sig selv. De kommer med en fuld pakke af sandhed, visdom og kærlighed.

Når vi vender os mod disse kvaliteter, finder vi tilfredsstillelse,  mening og retning. Vi får kontakt til vores etiske kompas, og finder vejledning til, hvordan vi er i balance med os selv, andre og naturen omkring os. Tilsvarende mærker vi tydeligt, hvis vi er på vej den gale vej, mod ubalance.

Som verden er i dag, er vi i den grad kaldet til at genfinde disse kvaliteter i os selv. Der er brug for, at vi hver især kan tage vores individuelle og det kollektive ansvar på os. Ansvaret for vores liv, hinanden og planeten vi lever på.

For at vende os mod den essentielle verden kræver det, at vi højner vores opmærksomhed, og dermed vores bevidsthed.

Min mission handler om at højne bevidstheden, og fordybe kontakten til den essentielle verden, og invitere andre med på den vej.

De grundlæggende essenskvaliteter…

er forskellige aspekter, af de dybere lag i vores sjæl. De er dog på samme tid, deres egne dimensioner eller vibrationer i det felt, som vi alle er i med vores bevisthed.

Essens kan opfattes af vores bevidsthed, og når kontakten er der, påvirkes vi af denne kontakt. Man kan sige, at kontakten har en effekt.

Når kontakten fordybes kan man sige, at vi begynder at tage form af essensen eller, at vibrationen fra essensen, bringer os i samsving med den.

De er vores erfaring, at vi mennesker objektivt opfatter de forskellige essenskvaliteter ret ensartet. På samme måde som vi kan dele, at oplevelsen af at være i kontakt med vand, opleves ensartet for os mennesker.

Kurser om de grundlæggende essenskvaliteter har til formål, at genforbinde os til disse kvaliteter. Og dele oplevelsen med himanden.

Ved brug af inquiry forsøger vi, at fordybe kontakten, og undersøge hvordan den opleves i os.

De er også en ensartet erfaring, at vi mennesker oplever de samme typer af blokeringer i os, i relation til kontakt med essensen. Sagt på en anden måde, så vil effekten af kontakten med essens være, at vi aktiverer vores ubevidste psykologiske forsvar og afskærer os fra kontakten til essensen.

Ved brug af inquiry forsøger vi der også, at fordybe os i disse blokeringer, og undersøge hvordan de opleves i os.

I kursusforløb fordyber vi os i følgende grundlæggende kvaliteter:

  • Støtte og overgivelse (hvid)
  • Styrke og uafhængighed (rød)
  • Fred og “power” (sort)
  • Medfølelse og healing (grøn)
  • Glæde og lethed (gul)

Se mere om kurserne HER.