Diamond Logos Teachings

Faisal Muqaddam  

Diamond Logos Teachings er en international spirituel skole, og et omfattende og moderne psyko/spirituelt system, der har kortlagt vores iboende essentielle kvaliteter, og en metode til, at genskabe vores kontakt hertil. Mange mennesker har haft glæde af dette system.

Ophavsmanden bag systemet er Faisal Muqaddam. Faisal har erfaret, levet, forarbejdet og viderebragt denne viden, og metode, til lærere og elever fra hans base i USA, og Europa. Skolen har i dag aktivitet i USA, Europa og Asien.

Se videoer med Faisal på YouTube

Inquiry Institute

Institut for selvindsigt og essentiel vejledning  

Har til formål at tilbyde:

 • Kurser & Retreats
 • Åbne aftener & Meditation
 • Individuelle sessioner

For Diamond Logos Teachings i Danmark

Værdier – Inquiry Institute

Institut for selvindsigt og essentiel vejledning  

 • Vi tror på, at alle kan få gavn af dette arbejde. Arbejdet med essens er dog ikke for alle.
 • Vi ønsker kun, at tilbyde dette som en mulighed for dem, der har nysgerrigheden og åbenheden i deres hjerte.
 • Diamond Logos Teachings er et avanceret system, som kan hjælpe os med at folde vores skjulte kapacitet ud. Det er dog ikke en skole eller et system, der missionerer eller på anden måde påtvinger sig nogen.
 • Der er folk selv der vælger, at åbne deres indre dør til essensen, og vi har ingen ambitioner på deres side. Det er deres eget valg, at vende sig mod deres dybere indre, gå gennem døren og hente juvelerne. Men dem, der går denne vej, ønsker vi at støtte bedst muligt.
 • Essens er en stærk kraft i vores væsen, og påvirker vores krop, sind og psyke. Dette forsøger vi, at respektere og være ydmyge overfor.
 • Arbejdet kræver en stabil personlighed, og et sundt funktionsniveau. Derfor ønsker vi ikke, at udsætte nogen for essens uden, at forholde os til, at de har forudsætningerne for dette.
 • Som enhver ældre spirituel lære, så er Diamond Logos Teachings også en gave til menneskeheden, og den passer til moderne mennesker. Vi som enkeltpersoner eller som organisation har ikke andre mål end, at beskytte, bevare, udvikle og dele denne lære med dem, der finder den værdifuld for dem selv.
 • Vi tilbyder ikke terapi, selvom vi gør brug af teknikker fra denne viden. Vores arbejde er rådgivning relateret til spirituel selvudvikling. Terapi, vi anbefaler, varetages af fagfolk inden for det område.

Inquiry 

Metoden  

Inquiry som metode er gennemgående i arbejdet med essens. Metoden i sig selv er simpel men kraftfuld, og med tiden kan den blive en del af ens orientering og vågenhed.

En del af dens kraftfulde effekt kommer ved at den støtter os i at orienteret os mod hvad der er sandt lige nu. På den måde arbejder vi nænsomt med de fortrængninger der holder store dele af vores indre hen i det ubevidste.

På kurser og retreats lærer man om inquiry, og med tiden kan man gøre det til et personligt værktøj for dem, der ønsker mere selvindsigt. Samtidig er kurserne træning, som gør det enklere og mere tilgængeligt, at arbejde med essens.

Essens 

Dit dyrebare indre

Vi har et indre liv, som består af mere end tanker, følelser og fysiske fornemmelser. Når vi søger dybere, møder vi en verden som de fleste af os ikke er bevidste om, og som vi sjældent møder i vores travle liv.
Denne dybere og mere subtile verden, kalder vi den essentielle verden, og den kalder på, at blive en del af vores bevidste liv.

Selvom den essentielle verden ikke er en del af det alment kendte ved os mennesker, så rummer vores sprog vendinger, der kan opfattes som ledetråde til denne verden.

“Opstod ud af det blå”
“Ud af det rene ingenting”

Sproget peger på, at der er essentielle processer og tilstande i vores indre. Et indre liv i bevægelse. Livsprocesser, der ofte kører under vores bevidste radar.


Jeg tror, at vi alle kaldes til at gå dybere. Fordi der i den essentielle verden, findes meget af det vi længes efter og mangler. I denne verden findes rene kvaliteter som glæde, lethed, nysgerrighed, styrke, handlekraft, fred, støtte, robusthed, vedholdenhed og meget mere.


Kvaliteterne er rene, fordi de er fuldstændige, og hele i sig selv. De kommer med en fuld pakke af sandhed, visdom og kærlighed.

Når vi vender os mod disse kvaliteter, finder vi tilfredsstillelse, mening og retning. Vi får kontakt til vores etiske kompas, og finder vejledning til, hvordan vi er i balance med os selv, andre og naturen omkring os. Tilsvarende mærker vi tydeligt, hvis vi er på vej den gale vej, mod ubalance.

Som verden er i dag, er vi i den grad kaldet til at genfinde disse kvaliteter i os selv. Der er brug for, at vi hver især kan tage vores individuelle og det kollektive ansvar på os. Ansvaret for vores liv, hinanden og planeten vi lever på.
For at vende os mod den essentielle verden kræver det, at vi højner vores opmærksomhed, og dermed vores bevidsthed.

Få en fornemmele af de rene kvaliteter under inspiration.